Sunday is gloomy My hours are slumberless Dearest the shadows I live w dịch - Sunday is gloomy My hours are slumberless Dearest the shadows I live w Tiếng Việt làm thế nào để nói

Sunday is gloomy My hours are slumb

Sunday is gloomy
My hours are slumberless
Dearest the shadows
I live with are numberless
Little white flowers
Will never awaken you
Not where the black coach
Of sorrow has taken you
Angels have no thought
Of ever returning you
Would they be angry
If I thought of joining you
Gloomy Sunday

Sunday is gloomy
With shadows I spend it all
My heart and I have decided
To end it all
Soon there'll be flowers and prayers
That are said I know
But let them not weep
Let them know
That I'm glad to go
Death is no dream
For in death I'm caressing you
With the last breath of my soul
I'll be blessing you
Gloomy Sunday


Dreaming
I was only dreaming
I wake and I find you asleep
In the deep of my heart dear
Darling I hope
That my dream never haunted you
My heart is telling you
How much I wanted you
Gloomy Sunday
Gloomy Sunday
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Sunday is gloomy My hours are slumberless Dearest the shadows I live with are numberless Little white flowers Will never awaken you Not where the black coach Of sorrow has taken you Angels have no thought Of ever returning you Would they be angry If I thought of joining you Gloomy Sunday Sunday is gloomy With shadows I spend it all My heart and I have decided To end it all Soon there'll be flowers and prayers That are said I know But let them not weep Let them know That I'm glad to go Death is no dream For in death I'm caressing you With the last breath of my soul I'll be blessing you Gloomy Sunday Dreaming I was only dreaming I wake and I find you asleep In the deep of my heart dear Darling I hope That my dream never haunted you My heart is telling you How much I wanted you Gloomy Sunday Gloomy Sunday
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Chủ nhật là ảm đạm
giờ của tôi là slumberless
Dearest bóng
Tôi sống với vô số những
hoa trắng nhỏ
sẽ không bao giờ tỉnh bạn
Không nơi huấn luyện viên đen
của nỗi buồn đã đưa bạn
Angels không có suy nghĩ
của từng trở về bạn
họ sẽ nổi giận
nếu tôi nghĩ về gia nhập bạn
Gloomy Sunday Sunday là ảm đạm Với bóng tối tôi dành tất cả trái tim của tôi và tôi đã quyết định để kết thúc tất cả Chẳng bao lâu sẽ có hoa và những lời cầu nguyện đó được nói rằng tôi biết Nhưng hãy để họ đừng khóc Hãy cho họ biết đó tôi rất vui để đi chết là không có ước mơ vì trong cái chết Tôi vuốt ve bạn Với hơi thở cuối cùng của tâm hồn tôi , tôi sẽ được ban phước bạn Gloomy Sunday Dreaming tôi chỉ mơ tôi thức và tôi tìm thấy bạn ngủ Trong sâu của trái tim tôi thân yêu Em yêu tôi hy vọng đó của tôi giấc mơ không bao giờ bị ám ảnh bạn Trái tim tôi đang nói với bạn bao nhiêu tôi muốn bạn Gloomy Sunday Gloomy Sundayđang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2020 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: